اين شرکت با تجارب ارزنده در زمينه  طراحی پروژه های صنعتی و عمرانی همراه با نيرو های متخصص و کار آمد و اخذ رتبه بندی در زمينه (آبينه تاسيسات شهری  سيستمهای برودتی ) آمادگی خود را جهت ارائه خدمات مهندسی به شرح ذيل اعلام می دارد :

1- طراحی   مشاوره و اجرای پروژه های عمرانی و ساختمانی

2- طراحی  مشاوره و اجرای پروژه های تاسيسات شهری (تاسيسات آب و فا ضلاب )         

3- طراحی   مشاوره و اجرای سرد خانه های آمونياک  فريونی و تونل انجماد

This company as an experienced company in the field of industrial Projects is prepared to supply the following services:

1- Engineering of all Civil Projects , Mechanical Projects and Refrigeration System and sewerage projects.

2_ Procurement and supply of all required material for the Projects.

3_ Construction , Fabication , Installation of mentioned Projects.

4_ Pre commissioning and commissioning of the Projects.

Home  |  Contact us  |  About us  |  Civil Projects    
Piping Projects  |
 
Sewerage Projects  |  Piping and Refrigeration
 
Copyright © 2005-2006 Iranroof.com . All rights reserved