پرو ژه های سيويل (ساختماني )  

5-  پروژه مجتمع تجاري _ پزشکي فرهنگ

کار فرما :         بخش خصوصي (ساري)
شامل :               3000 مترمربع ساختمان با اسکلت بتني در8 طبقه
مدت انجام کار :         يک سال از سال 1382 شمسي

A) Civil Projects

5-Farhang Trade and medical Complex

Client:  Private Sector – Sari City

Consist of: -300m2 construction with concrete structure framework in8stairs

Duration: -12 months in 2003

 

Home  |  Contact us  |  About us  |  Civil Projects    
Piping Projects  |
 
Sewerage Projects  |  Piping and Refrigeration
 
Copyright © 2005-2006 Iranroof.com . All rights reserved