3-      پروژه فاضلاب مشکين شهر

کار فرما :         آب و فاضلاب استان اردبيل
شامل : 27 کيلومترلوله کشي ازقطر 8 تا 25 اينچ 600 عددمنهول بتني
 مدت انجام کار :         20 ماه از سال 1382 شمسي

A) Sewerage Projects

3-Meshkin shahr Sewerage Project

Client:  Sewerage-public Utility of Ardabil Province

Consist of: -piping 27km with 8"to 25"pipes  -600each concrete manholes

Duration: -20months in 2003

 

Home  |  Contact us  |  About us  |  Civil Projects    
Piping Projects  |
 
Sewerage Projects  |  Piping and Refrigeration
 
Copyright © 2005-2006 Iranroof.com . All rights reserved