پرو ژه هاي سيويل (ساختماني )  

2-  پروژه ساختماني دانشکده علوم اجتماعي و اقتصاد

 کار فرما :         دا نشگا ه تبريز
 شامل :        12500 متر مکعب زير بنا اسکلت بتني در 4 طبقه
مدت انجام کار :         27 ماه از سال 1378 شمسي

A) Civil Projects

2- Social Science Faculty Civil Project

Client:  Tabriz university

Consist of: -12500 m2 construction with concrete structure in four stairs

Duration: -27 months in1999

 

Home  |  Contact us  |  About us  |  Civil Projects    
Piping Projects  |
 
Sewerage Projects  |  Piping and Refrigeration
 
Copyright © 2005-2006 Iranroof.com . All rights reserved