2-      پروژه فاضلاب بوشهر

کار فرما :         آب و فاضلاب استان بوشهر
شامل : 5/8 کيلومترلوله کشي از قطر 8 تا 25 اينچ 200 عدد منهول بتني
مدت انجام کار :        1 ماه از سال 1380 شمسي

A) Sewerage Projects

2-Bushehr Sewerage Project

Client:  Sewerage-public Utility of Bushehr province.

Consist of: -piping8/5km with 8"to25"pipes  -200each concrete manholes

Duration: -10 months in 2001

 

Home  |  Contact us  |  About us  |  Civil Projects    
Piping Projects  |
 
Sewerage Projects  |  Piping and Refrigeration
 
Copyright © 2005-2006 Iranroof.com . All rights reserved